Obra
Petri Nonii Salaciensis De arte atque ratione navigandi libri duo...
Cópia em JPEG
Petri Nonii Salaciensis De arte atque ratione navigandi libri duo...
Rosto
Sebastiano primo inuictissimo regi ac domino nostro, Antonius Maris typographus conimbricensis, perpetuam optat foelicitatem
I
Petrus Nonius Salaciencis ad lectorem
Praecipuae sentenciae prioris libri
V
Praecipuae sententiae posterioris libri
Praecipuae ex iis quae in theoricas planetarum Georgij Purbachij annotauimus
IX X
Errata
X
[De arte atque ratione navigandi]
Figura nautici instrumenti, quod hispani acum appellant
Argumentum prioris libri
1
De duobus problematis circa nauigandi artem Petri Nonii Salaciencis, Liber unus
1 2 3 4 5 6 7 8
Petri Nonii Salaciencis de regulis & instrumentis, ad varias rerum tam maritimarum, quam &coelestium apparentias deprehendendas, ex Mathematicis disciplinis. Liber II
De carta marina nautarum úe planisphaerio. Cap. 1.
De tabula numerorum quae nautae utuntur, ad inueniendum quantum sit directum interuallum, necnon longitudino differentia inter quaeuit duo loca in marina charta posita. Cap. 2.
De inuenienda differentia longitudinu duorum locorum ex marina charta. Cap. 3.
De Solis declinatione. Cap. 4.
De declinatione partium ecclipticae per instrumentu. Cap. 5.
De Instrumentis quibus astrorum altitudines, & distantia capiuntur. Cap. 6.
De distantia polaris stella à polo mundi arctico & de eius vero loco. Modus etiam examinatur, quo nautae utuntur ad inueniendum altitudinem poli supra horizontem per stellas minoris ursae. Capit. 7.
De inuenienda altitudine poli per meridianas altitudines Solis & stellarum fixarum. Cap. 8.
De inuenienda loci latitudine per radium meridianum antiquus canon noster. Cap. 9.
Examinatur modus Petri Appiani quo in Cosmographia usus est, ad inueniendum altitudinem poli omni die, per horam cognitam. Cap. 10
Iacobi Ziegleri modus ad inueniendum altitudinem poli per distantiam Solis horizontalem a meridiano examinatur. Cap. 11.
De varia Solis habitudine ad vericale punctum in differentibus locis terrae, ante meridiem & post, quod Zenit Solis appellant. Cap. 12.
Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis, quando meridiani situs datur cognitus.Cap. 13.
Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis etiam si meridiani situs ignoretur. Cap. 14.
Ad inueniendum altitudinem poli per radios Solis situ meridiani & declinatione Solis ignoratis. Cap. 15.
Pursus declinatione Solis & meridiani situ ignoratis, altitudinem poli in plano unius circul inuenire. Cap. 16.
Nocturno tempore altitudine poli supra horizontem inuenire. Cap. 17.
De instrumentum, quo utraque Solis distantia a meridiano per aequinoctialem videlicet & per horizontem inuenitur, & de umbrarum ratione ad gnomonem. Cap. 18.
Instrumentum fabricare, quo absque numerorum tabulis cordae, atque sinus datorum arcuum, necnon & rationem aequinoctialis ad quemuis aequidistantium inuenire possu & quaedam alia. Cap. 19.
Datis latitudinibus & longitudinibus, dourum locorum eorum intercapedinem metiri. Cap. 20.
De ijs quae praemitti debent ad ducendum eas lineas in globo, quae nautae rumbos appellant. Cap. 21.
Quod possibile sit datum globum rumbis deliniare. Cap 22.
Tabulam quaendam numerorum edere, cuius adminiculo in dato globo rumbos quoflibet descibamur.Cap. 23.
De habitudine rumborum tum ad polos mundi, tum ad se inuicem. Cap. 24.
Quam habitudinem inter se habeant unius atque eiusdem rumbi segmenta. Cap. 25.
Propositum globum rumbis deliniare. Cap. 26.
De Usu illius globi, in quo rumbi descripti fuerint. Cap. 27.
In theoricas planetarum Georgii Purbachii annotationes aliquot, per Petrum Nonium Salaciensem
127 128
Annotatio prima
Annotatio secunda
Annotatio tercia
De Luna
Annotatio prima
Annotatio secunda
Annotatio tertia
Annotatio quarta
Annotatio quinta
Annotatio sexta
Annotatio septima
Annotatio octaua
Annotatio nona
Annotatio decima
Annotatio vndecima
Annotatio duodecima
De Marte; Ioue, atque Saturno
Annotatio prima
Annotatio secunda
Annotatio tertia
Anuotatio quarta
Annotatio quinta
De Uenere
Annotatio prima
De Mercurio
Annot. prima
Annotatio secunda
Annotatio tertia
De passionibus planetarum
Annot. I. De directione, statione, atq[ue] regressione quinq[ue] Planetarum
Annotatio secunda
Annotatio tertia
Tardi dicuntur planetae & minuti cursu &c. Annotatio quarta
Triplex est ratio, cur Luna post coniunctionem quandoq[ue] tardius, quandoq[ue] citius appareat. Annotatio quinta. De prima causa
De secunda causa, Annotatio sexta
De diuersitate aspectus. Annotatio septima
De Latitudine & declinatione. Annotatio octaua
Tres planetae superiores latitudinem aliã habent ex parte superficiei planae epic. & reliquae. Annotatio nona
Annotatio decima
Octauae spherae triplex inest motus
Annotatio prima
De motu octauae sphaerae secu[n]du[m] Thebith. Annotatio secunda
De erratis Orontii Finaei, regii mathematicarum Lutetiae professoris... Liber vnus
I
Quae praeter argumentorum Orontii confutationes in hoc libro continentur
Petrus Nonius Salaciensis ad lectorem
1
De erratis Orontii Finaei delphinatis...
2 3
Modus Orontis Finaei ad inueniendum inter duas datas rectas lineas, binaes alias sub eadem ratione continue proportionales. Caput I
3 4 5 6
Modus Platonis ad inueniendum inter duas datas lineas binas medias continue proportionales, quem Orontius partim imitatur, partim perficere conatur. Cap. II
6 7
Orontium Finaeum hallucinatum esse circa inuentionem duarum mediarum proportionalium, ob ignerantiam elementorum geometricorum sexti libri Euclidis. Cap. III
7 8 9 10 11
Orontium Finaeum errasse circa inue[n]tionem duarum mediarum proportionaliu[m], ob imperitiam artis demonstrãdi. Cap. IIII
Euidenti ac necessaria ratione concludi, eas duas rectas lineas, quae Orontius Finaeus medias proportionales constituit, veras non esse: sed alteram superare iustam magnitudine[m], alteram non implere. Cap. V
Orontij Finaei instrumentum non veras indicare medias proportionales. Cap. VI
Orontium Finaeum in vniuersum errasse circa inuentionem duarum mediarum proportionalium inter datas duas lineas, quarum minor dimidium maioris superat. Cap. VII
Orontium Finaeum etiam errasse circa inuentionem mediarum proportionalium inter duas rectas lineas, quarum maior dupla est minoris & proindecubi duplicasse, euidenter demõstratur. Cap. VIII
Modus Orontij Finaei ad quadrandum circulum. Cap. IX
Neque Orontium circulum quadrasse, neque rectam lineam aequalem circunferentiae inuenisse. Cap. X
Archimedem verè demonstrasse circuli circunferentiam ter continere diametrum, & partem praeterea paulo minorem septima eiusdem diametri, maiorem verò decem septuagesimis primis: vt liquidò appareat quã temerè quàm falso, quã ignoranter, asserat Orontius aduersus Archimede[m], ratione[m] circu[n]fere[n]tiae ad diametru[m] tripla sesquiseptima maiore[m] esse. Cap. XI
Orontium in protomathesi non rectè tradidisse inuentum Archimedis de ratione circunferentiae ad diametrum. Cap. XII
Quadraturam aliam circuli ab Orontio excogitatam, quam in protomathesi tradidit, falsam esse. Cap XIII
Orontij Finaei inuentu[m] de rectilinearu[m] figuraru[m] descriptiõe merã esse hallucinatione[m]. Cap. XIIII
Orontium vehementer errasse in inuestigatione longitudinis locorum, ob ignorantiam primoru[m] rudimentoru[m] astrologiae. Cap. XV
Uehementer etiam errasse Orontium, in inuestiganda longitudine atque latitudine eius loci, cuius distantia itineris à radicali vnà cum positionis angulo cognita fuerit. Cap. XVI
Orontium errasse circa rationum compositionem, & magnitudinum proportionalium definitiones. Cap. XVII
Orontium aperte errasse in Horologij nocturni descriptione. Cap. XVIII
Orontium Finaeum falsas tradidisse horizontalium & verticalium Horologiorum descriptiones. Cap. XIX
Petri Nonii Salaciensis De crepusculis liber unus
I
Ad perquam sublimem et potentissimum Lusitaniae Regem Ioannem III... in opus de Crepusculo Petri Nonii, Geographi, praefatio
Prima pars libri de crepusculis
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Allacen Arabis vetustissimi Liber de crepusculis, Gerardo Cremonensi interprete
Petri Nonii Salaciensis De arte atque ratione navigandi libri duo... > Petri Nonii Salaciensis De crepusculis liber unus > I
Primeira PáginaPágina AnteriorDiminuir imagemImagem a 100%Aumentar imagemPróxima PáginaÚltima Página
I [161 KB]

Tipo:image/jpeg  Tamanho:161 KB  Cinzento:8 bpp  Resolução:300 dpi
© Biblioteca Geral Digital - ContentE v.1.6 - 2008-10-27T15:30:30